Sperret terreng

Det sperrede området ble redusert noe den 18. juni 2020.
Stiplet blå linje viser den opprinnelige grensen.


Løpere som har trent jevnlig med kart eller vært løypeleggere i terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får ikke delta.